Ingenjörsfirman Welland AB har en miljöpolicy med riktlinjer och mål för miljöarbetet.
I sitt arbete skall Welland AB följa miljölagstiftningen samt andra regler eller överenskommelser inom miljöområdet.
Genom tydliga och uppföljningsbara miljömål kommer det interna miljöarbetet att leda till ständiga förbättringar.
Rapportering, åtgärdande och uppföljning av fel, avvikelser och förbättringsförslag som görs i miljöarbetet syftar till att ständigt förbättra Welland AB's miljöpåverkan.

Övergripande mål
Welland AB skall:

  • påverka medarbetarnas attityd och engagemang i miljöfrågor i positiv riktning genom att göra återkommande informationsinsatser.
  • öka vår miljökompetens och genom vårt engagemang i miljöfrågor påverka våra kunder och leverantörer.
  • uppfylla lagar och förordningar samt samarbeta med myndigheter och organisationer så att vårt miljöarbete utformas i samklang med samhällets miljömål.
  • arbeta för att integrera miljöhänsyn, kvalitet och kostnadseffektivitet som en naturlig del i all verksamhet.
  • bedriva affärsverksamhet så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv
  • ha ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i miljöfrågor
  • arbeta aktivt för att minska vår användning av kontorsmaterial som papper, skrivarfärg och andra kontorsartiklar.

Så långt som möjligt försöker vi även att undvika pappers-kommunikation med våra intressenter. Våra offerter och kontakt med kunder mejlas till alla våra kunder som har möjlighet till elektronisk kommunikation.